Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc với các phòng ban; - Theo dõi kế hoạch,...
Mức lương:1.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: VNDispatch
- Handle multiple project requirements and make appropriate technical decisions - Take part in making strategy of...
Mức lương:1.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: VNHomnay
- Contribute to product vision and roadmap; work with stakeholders and manage expectations, plan and lead product to...
Mức lương:1.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Lung Vang JSC
- Perform requirements gathering and analysis customer business need, including a thorough understanding of how to...
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên địa bàn...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ SUNPARK
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng. - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm với khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ SUNPARK
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng. - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm với khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ SUNPARK
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng. - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm với khách...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:03/06/2017
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Lái xe vận tải hàng hóa. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:03/06/2017
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Tham gia thiết kế nội thất,ngoại thất công trình xây dựng. -Tư vấn thiết kế nội ngoại thất...