Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:08/02/2018
Công ty: Công ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành
- Tìm các nhà phân phối, đại lý khu vực. - Tìm kiếm và tư vấn...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Đọc bản vẽ,triển khai bản vẽ hệ thống cửa nhôm kính. -Bóc tách khối lượng dự toán....
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Đọc bản vẽ,triển khai bản vẽ hệ thống cửa nhôm kính. -Bóc tách khối lượng dự toán....
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Đọc bản vẽ,triển khai bản vẽ hệ thống điện. -Bóc tách khối lượng,làm hồ sơ dự toán....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Doanh Nghiệp Thiên An
- Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ nhóm kinh doanh, cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Doanh Nghiệp Thiên An
- Hỗ trợ chăm sóc KH, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án kinh doanh....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Tư vấn và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách về các dòng sản phẩm của...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Giải thích cho khách hàng về hàng hóa  - Hướng dẫn họ thanh toán nếu...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các chứng từ  - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm việc theo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Phân bổ chỉ tiêu và triển khai công việc  - Kiểm soát qui trình,...