Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
- Nghiên cứu từ khóa, phối hợp với chuyên viên phát triển nội dung, chuyên...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Khảo sát hiện trạng 2. Nghiên cứu nhu cầu và đặc điểm của đối tượng sử dụng 3. Thiết kế...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/04/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ĐỎ
 
- Lập dự án đầu tư xây dựng.  - Thiết kế và thẩm tra hồ sơ...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Doanh nghiệp Kim Phụng
- Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing quảng bá và phát...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/04/2018
Công ty: Công ty Shiphangnhanh
 
- Theo dõi khách hàng của công ty.
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/04/2018
Công ty: Công ty Shiphangnhanh
 
– Sử dụng xe máy giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu. – Thu tiền,...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/04/2018
Công ty: cơ sở kinh doanh Thảo Nguyên
 
*Cơ sở kinh doanh tuyển dụng: + phân phối sản phẩm các mặt hàng tại công ty.làm tại...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
Công việc : - Duy trì khách hàng - Tư vấn giới thiệu sản phẩm tại văn phòng...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
Công việc : - Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing quảng bá...