Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Phúc Nhật Phát
 
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng do công ty đề ra - Tiếp nhận và giải quyết một cách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Phúc Nhật Phát
 
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng do công ty đề ra - Tiếp nhận và giải quyết một cách...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Phúc Nhật Phát
 
Đứng quầy bán hàng và thu tiền của khách hàng Chốt ca, nộp tiền cho thủ quỹ.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Phúc Nhật Phát
 
+ Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng + Chăm sóc khách hàng, giải quyết...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Phúc Nhật Phát
 
Khởi nguồn từ suy nghĩ: cách duy nhất giúp phụ nữ trở nên tự tin hơn chỉ có thể đến từ vẻ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
• Tiến hành đóng mộc các sản phẩm theo quy trình của Công ty • Thi...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
• Phụ đóng mộc các sản phẩm theo quy trình của Công ty • Phụ Thi công tại...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
- Nghiên cứu từ khóa, phối hợp với chuyên viên phát triển nội dung, chuyên...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành
- Xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng để thu hút các ứng...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Korea Travel
 
- Nhập liệu thông tin thanh toán lên hệ thống công ty. - Làm việc với khách...