Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Đáp ứng nhu cầu của KH, cung cấp những thông tin liên quan đến sản phẩm và chính...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Thi công đồ gỗ nội thất. -Làm phụ mộc. -Làm việc tại phân xưởng công ty. -Thực hiện...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Làm cơ khí tại phân xưởng sản xuât. -Phụ việc cơ khí tại công ty. -Thực hiện...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Lái xe tại công trình,dự án. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Lái xe chở khách du lịch. -Thực hiện đưa đón khách đến các địa điểm du lịch.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
- Đón tiếp khách hàng. - Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Làm inox,nhôm kính tại công ty. -Phụ inox,nhôm kính (đối với thợ phụ). -Thực...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
- Giám sát,thi công công trình cầu đường. - Thực hiện công việc theo sự chỉ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
- Giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng và...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: Đại Phước Tiến
 
- Phụ việc trong bếp. - Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của bếp trưởng.