Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Lái xe tại công trình,dự án. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Bảo trì,sữa chữa hệ thống điện,nước. -Phụ trách kỹ thuật hệ thống điện,nước. -Phát hiện...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
 -Nắm vững kiến thức về khoa học trồng trọt. -Quản lý sản xuất cây trồng hiệu quả và bền...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
-Đọc bản vẽ,triển khai bản vẽ hệ thống cửa nhôm kính. -Bóc tách khối lượng dự toán....
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
- Quản lý nhân viên bán hàng. - Giám sát hoạt động bán...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
-Phụ xe. -Bốc xếp hàng hóa. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
-Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi tại trang trại (Gà, lợn, ..) -Quản lý & theo dõi,...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
- Giám sát,thi công công trình cầu đường. - Thực hiện công việc theo sự chỉ...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
-Bảo trì,sữa chữa,thi công hệ thống điện lạnh. -Phụ trách kỹ thuật hệ thống điện lạnh....
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: ĐPT
 
- Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. - Giao dịch ngân hàng: giải ngân và...