Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:3.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/03/2017
Công ty: Đại học Greenwich Việt Nam
- Tư vấn, giải đáp qua điện thoại cho khách hàng (học sinh và phụ huynh); tư vấn giới...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
Sữa chữa điện theo chỉ đạo của tổ trưởng hoặc cấp trên. Lắp đặt, vận hàng các thiết bị của...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Khảo sát hiện trạng 2. Nghiên cứu nhu cầu và đặc điểm của đối tượng sử dụng 3. Thiết kế...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:10/04/2017
Công ty: Văn phòng công chứng Trần Quốc Vinh
 
- Thực hiện: Tư vấn, tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, soạn thảo hợp đồng giao dịch, ký công chứng và...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:10/04/2017
Công ty: CTCP THIÊN KIM ĐÀ NẴNG
Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Blush Hội An
Tổng hợp và phân tích thông tin tài chính để lập báo cáo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Art in Paradise
 
RESPONSIBILITIES    The positions are accountable for management of online / offline marketing and sales...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/05/2017
Công ty: Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân
 
Phát triển các game mobile 2D/3D đa nền tảng.
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/05/2017
Công ty: Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân
 
- Tham gia các dự án phát triển Website của công ty. - Các công việc...