Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:850.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: DNTN HOÀNG YÊN
 
- Tìm kiếm/ khai thác Khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm. - Giải thích...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:22/01/2018
Công ty: NAM YÊN
 
- Tìm kiếm khách hàng, đối tác hợp tác với các đối tác nhằm mở rộng...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Diệp Chi
 
 Tiếp nhận thông tin - Thiết lập các cuộc hẹn với khách hàng. - Hỗ trợ tư vấn, chia...
Mức lương:800.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:22/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Thiên Kim
 
-SL: 10 người. -Yêu cầu: Từ 19 - 38 tuổi nam/nữ  (không cần kinh nghiệm , không cần bằng cấp (...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:22/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Thiên Kim
 
- Cập nhật kết quả tiến độ triển khai kế hoạch Marketing theo tuần và tháng - Theo dõi, tổ chức,...
Mức lương:2.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Diệp Chi
 
- Chuyển hàng đến nhà cho khách khi cần - Hỗ trợ thu tiền và kí hóa đơn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:22/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Thiên Kim
 
+xử lí các giấy tờ , hóa đơn cho khách hàng. +đăng kí xét tuyển hồ...