Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:18.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty CP Tập đoàn sơn Việt Nam
 
 Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 10 NVKD đang làm về sơn nước - Xây dựng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Phiên dịch cho Giám đốc khi cần thiết. - Dịch các tài liệu có liên quan đến...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Theo sát mật độ phân bố các điểm giao dịch của các tỉnh ở khu vực Tây...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Thiết lập hệ thống hỗ trợ Tài chính, chế độ quản lý hạch toán tài chính...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:15/05/2018
Công ty: Công ty TNHH Cà Phê Ngon
-Vận hành thiết bị tự động đúng theo hướng dẫn vận hành. -Tiến hành sửa chữa, khắc phục...