Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Triều Đại Thịnh Phát
 
- Triển khai công việc tư vấn và thiết kế cho khách hàng: + Tư vấn khách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Triều Đại Thịnh Phát
 
- Vận chuyển và bốc xếp hàng hóa theo sự sắp xếp của thủ kho. - Đảm bảo về sự an toàn...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Triều Đại Thịnh Phát
 
- Có trách nhiệm nhận nhiệm vụ và báo cáo kết quả nhiệm vụ cho cấp trên....
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Triều Đại Thịnh Phát
 
- Đi lắp đặt, sữa chữa, bảo hành hoặc bảo trì những sản phẩm công ty bán cho khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
Dự đoán lỗi có thể phát sinh của hàng điện tử trên chuyền. Nắm rõ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
Roles and Responsibilities: o   The Analyst position in Procurement Effectiveness will ensure master...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
Roles and Responsibilities: o   The Procurement leader is part of the Global Procurement organization...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
Roles and Responsibilities: o   The Global Commodity Manager is the primary driver of the commodity...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
o   Troubleshoot problem with LAN, Camera System, Photocopy machines and IP Phone System. o  ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:09/10/2017
Công ty: Công ty TNHH FRIWO Việt Nam
 
Develop, lead, manage and enforce an ongoing safety and health program to ensure safe and healthy working...