Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7000000-10000000
Nơi làm việc:Đồng Tháp
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: ACACY
- Khu vực: Hồng Ngự, Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành Thuyết phục lấy đơn hàng,...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đồng Tháp
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
 
- Tìm kiếm và mời hợp tác đại lý kinh doanh ngành sơn nước quét tường...