Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đồng Tháp
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: cong ty TNHH nielsen Việt Nam
 
- Tiếp xúc, quan sát và phỏng vấn các cửa hàng bán lẻ theo yêu cầu. -...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đồng Tháp
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Green Speed
Mô tả công việc Cần tuyển Nhân viên kinh doanh cho mặt hàng Bánh Kẹo Sản...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đồng Tháp
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Green Speed
Mô tả công việc Cần tuyển Nhân viên kinh doanh cho mặt hàng Bánh Kẹo Sản...