Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5 - 10 triệu
Nơi làm việc:Điện Biên
Ngày hết hạn:10/11/2016
Công ty: VNPT Điện Biên
Mô tả công việc Triển khai các dự án phần mềm (Phần mềm được thiết kế trên C#,...