Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Bình Định
Ngày hết hạn:10/05/2018
Công ty: Công ty cổ phần dầu khí quốc tế
 
- Thành lập hệ thống nhân sự sale thị trường: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán...