Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:4.100.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công Ty CoCo Furniture
: bảo vệ nội bộ xưởng gỗ, ghi chép ra vào công nhân viên/ tài sản …
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công Ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Tường Văn
Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu Sp Ký các hợp đồng Hỗ trợ ban giám đốc
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công Ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Tường Văn
- Thiết kế sản phẩm mới chào hàng cho các thị trường (Mỹ, Canada, Châu Âu,..)...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công Ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Tường Văn
Lập và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất Lập hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm bao gồm...
Mức lương:8000000-15000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Cảnh quan Thái Bình Dương
Đọc hiểu bản vẽ, Shop Drawing tốt, tổ chức triển khai thi công Làm việc độc lập tốt, tổ chức quản...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:27/10/2017
Công ty: Công ty TNHH XNK TM Hàn Tân Việ
 
- Thiết kế máy & cải tiến sản phẩm sẵn có. -   Triển khai lắp ráp theo bản vẽ....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:26/10/2017
Công ty: Công ty TNHH XNK TM Hàn Tân Việ
 
Thực hiện việc xuất – nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho Kiểm tra số...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty TNHH XNK TM Hàn Tân Việ
 
Mô tả công việc -  Tìm kiếm nhà cung cấp -  Liên hệ nhà cung cấp...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
Thực hiện các công việc liên quan đến công tác truyền thông và đối ngoại...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/10/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPIDAY
- Thiết kế hình ảnh thương hiệu (POSM) phục vụ cho công ty. Xây dựng ý tưởng thiết kế...