Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty TNHH Chozi
 
* - Thực hiện các kế hoạch Marketing đã được phê duyệt  * - PR báo chí...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty TNHH Chozi
 
* - Kinh doanh, tư vấn và bán dịch vụ. * - Dựa vào danh sách khách hàng...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CONG TY TNHH TM DV UDIC
- Tham mưu, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của công ty; - Tổ chức xây dựng...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CONG TY TNHH TM DV UDIC
•        Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và...
Mức lương:9.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH KURIM VIỆT NAM
theo dõi đơn hàng chăm sóc khách hàng lập trình đúng tiến độ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty TNHH Giày Gia Định
 
Phiên dịch Tiếng anh. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Làm việc tại địa...
Mức lương:300 -
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:22/06/2017
Công ty: UPS Việt Nam
 
- Giao hàng, nhận hàng cùng các giấy tờ đi kèm từ văn phòng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY THHH TM-DV UDIC
 
Công tác văn thư • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH-TM-DV UDIC BÌNH DƯƠNG
công việc cụ thể:           - Trực lễ tân theo lịch hoặc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:29/04/2017
Công ty: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HABITAT
 
- Tiếp nhận hồ sơ khách hàng, làm việc tại văn phòng công ty - Tìm hiểu nhu...