Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:300 -
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:22/06/2017
Công ty: UPS Việt Nam
 
- Giao hàng, nhận hàng cùng các giấy tờ đi kèm từ văn phòng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY THHH TM-DV UDIC
 
Công tác văn thư • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH-TM-DV UDIC BÌNH DƯƠNG
công việc cụ thể:           - Trực lễ tân theo lịch hoặc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:29/04/2017
Công ty: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HABITAT
 
- Tiếp nhận hồ sơ khách hàng, làm việc tại văn phòng công ty - Tìm hiểu nhu...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN H.B.T DĨ AN
 
-Phụ giấy tờ hồ sơ cho các phòng ban -Tiếp nhận các công văn,giấy tờ gửi đến Công...
Mức lương:8000000 - 12000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần PARISPHARM
Giới thiệu sản phẩm của công ty đến các nhà thuốc, chăm sóc khách hàng....
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH tư vấn xây dựng & phát triển hạ tầng II
 
- Hỗ trợ công việc với cấp trên về giấy tờ - Chuẩn bị tài liệu cho các buổi họp,gặp gỡ...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH tư vấn xây dựng & phát triển hạ tầng II
 
1. Lập kế hoạch và tuyển dụng: – Phối hợp với các phòng ban trong công ty để...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CTY TNHH XD DV TM Dũng Tuyết
-Tập hợp chi phí của từng công trình. -Kết hợp với thủ kho để chuẩn bị hoàn tất vật tư,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: CTY TNHH XD DV TM Dũng Tuyết
- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán các công trình lắp đặt cống thoát nước. -...