Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thỏa Thuận
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Cho Thuê Thiết Bị Xây Dựng Kanamoto Fecon Hassyu
- Thực hiện các công việc tiếp thị, quảng cáo dịch vụ cho thuê và bán...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
Manage Engineering Process - Manages day-to-day trouble shooting to achieve operational targets, quality...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
- Daily production planning to meet delivery - Monthly consumable/tooling planning - Line balancing of equipment...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/08/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGUYÊN THÔNG - 源通紡織責任有限公司
- Trực tiếp thực hiện tiếp nhận các thông tin liên lạc từ khách hàng thông qua...
Mức lương:12000000-20000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/08/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGUYÊN THÔNG - 源通紡織責任有限公司
- Thực hiện các công việc điều phối, giám sát và điều hành nghiệp vụ kế...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:21/07/2017
Công ty: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
Trực tiếp định giá các tài sản bảo đảm phục vụ kinh doanh, xử lý nợ và...
Mức lương:5000000-8000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH KIRIM VIỆT NAM
 
Tuyển Công nhân sản xuất Công nhân Làm theo ca và Công nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: Công ty TNHH Kuehne-Nagel
Job Descriptions: Ensure inbound and outbound shipments are accurate and free of damage. Ensure the efficient and...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: Công ty TNHH Kuehne-Nagel
Job description: Ensure truck availability/punctuality/condition check as truck plan Ensure...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: Công ty TNHH Kuehne-Nagel
Job description: Input data accuracy and well update in system. Assure the matching between system and physical...