Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6000000-8000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công Ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Tường Văn
 
+ Tuyển dụng nhân sự: tìm nguồn tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn. +...
Mức lương:7000000-10000000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:20/12/2017
Công ty: Công Ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Tường Văn
 
Lập và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất Lập hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm bao gồm...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: ECCO Viet Nam Co., Ltd
Kiểm tra sản phẩm mặt giày ở cuối chuyền Lập báo cáo kiểm tra chất lượng hàng...