Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phú
 
- Làm hồ sơ hoàn công nghiệm thu thanh quyết toán các dự án - Đọc bản vẽ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG KP
- Làm việc tại nhà xưởng - Vận hành máy - Các công việc khác...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG KP
- Chịu trách nhiệm vận hành và sửa chữa hệ thống điện trong nhà máy, tính...
Mức lương:560.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH HÀ NGUYỄN RITA
 
- Nhận tờ rơi và phát cho từng nhà.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần hóa dầu mekong
 
Mô tả công việc: Nhập hóa đơn bán hàng, mua hàng Hạch toán phiếu...