Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Bình Thuận
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty cổ phần Nam Việt Group
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn , Có...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Thuận
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang
  TUYỂN DỤNG THÁNG 11 Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty cần tuyển các vị trí...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Bình Thuận
Ngày hết hạn:01/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
 
+ Tổ chức tuyển dụng GSBH có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sơn nước + Tổ chức tư vấn và mở...