Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bạc Liêu
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH SX-TM Tín Phát Việt
 -  Trực tiếp bán hàng, tư vấn, giới thiệu tất cả các mặt hàng dầu nhớt...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Bạc Liêu
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH SX-TM Tín Phát Việt
Chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình khuyến mãi đối với mặt hàng...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Bạc Liêu
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH SX-TM Tín Phát Việt
Vận hành bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin của công ty...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bạc Liêu
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH SX-TM Tín Phát Việt
-  Trực tiếp bán hàng, tư vấn, giới thiệu tất cả các mặt hàng dầu nhớt Castrol. - Số...