Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bạc Liêu
Ngày hết hạn:21/08/2017
Công ty: công ty TNHH Giống thủy sản Hưng Phú
 
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng - Lập kế hoạch làm...