Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Newton Quốc tế
- Phát triển 01 nhãn hàng sơn nước, tìm kiếm và thiết lập database khách...