Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: vận tải Phương Trang
 
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Công ty TNHH SI FLEX VIỆT NAM
 
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Công ty TNHH SI FLEX VIỆT NAM