Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
- Giám sát an ninh nội bộ công ty - Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ -...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
- Dựa vào bảng thống kê chi tiết, tài liệu kỹ thuật, áo mẫu và yêu cầu...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:22/04/2017
Công ty: TNHH Phương Bắc
 
 Công ty chúng tôi đang cần tuyển gấp nhân sự tại một số vị trí: * Vị trí...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
1 .1. Xây dựng và giám sát hệ thống chất lượng. - Xây dựng và đảm bảo cho...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Hoạch định chiến lược nhân sự đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới hoặc nhận yêu cầu nghiên cứu sản phẩm từ khách hàng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới hoặc nhận yêu cầu nghiên cứu sản phẩm từ khách hàng...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần An Phát Land
 
- Tìm kiếm khách hàng, duy trì và phát triển mạng lưới khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty CP Softech-Chi nhánh tại Hà Nội
• Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh điều hành của Trung tâm. •...
Mức lương:7000000-10000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Acacy
Việc làm ngành hàng Unilever 2017 gồm các sản phẩm: Omo, Sunsilk, Comfort, Hazeline,...