Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.500.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: vận tải Phương Trang
 
Công ty Phương Trang chúng tôi cần tuyển:  + 2 lái xe con đưa đón cán bộ...
Mức lương:14.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Talent Việt Nam
 
- Phiên dịch trong các cuộc họp, cho các công việc dưới nhà xưởng, cho...