Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
1 .1. Xây dựng và giám sát hệ thống chất lượng. - Xây dựng và đảm bảo cho...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Hoạch định chiến lược nhân sự đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới hoặc nhận yêu cầu nghiên cứu sản phẩm từ khách hàng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới hoặc nhận yêu cầu nghiên cứu sản phẩm từ khách hàng...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần An Phát Land
 
- Tìm kiếm khách hàng, duy trì và phát triển mạng lưới khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty CP Softech-Chi nhánh tại Hà Nội
• Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh điều hành của Trung tâm. •...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty TNHH Sản xuất thiết bị và dịch vụ Bảo Linh Plus
 
- Cập nhật và kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Tính giá...
Mức lương:7.500.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/01/2017
Công ty: Talent Việt Nam
 
1. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ CNV; 2. Quản lý chất lượng thực phẩm đầu vào và...
Mức lương:14.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Talent Việt Nam
 
- Phiên dịch trong các cuộc họp, cho các công việc dưới nhà xưởng, cho...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÒA AN
Công ty tuyển gấp 5 nhân viên nam nữ bơm xăng dầu làm tại công ty -Yêu cầu...