Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5,000,000 - 7,000,000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần LILA Việt Nam
- Có kinh nghiệm về QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN đầu vào, đầu ra. Có hiểu biết về HOÁ...
Mức lương:> 5,000,000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần LILA Việt Nam
- Thực hiện các công việc KẾ TOÁN KHO: Kiểm soát nhập - xuất - tồn. Kiểm kê...