Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
- Đọc và hiểu tài liệu kĩ thuật. - Update tất cả các thông tin trên tài...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
1. Giám sát chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất 2. giám...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
- Nhân viên kinh doanh duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng;...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
1. Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng trên hệ thống ERP, điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:20/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
1. Chấm công cho cán bộ công nhân trong phân xưởng, 2. Quản lý trang thiết bị...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam
- Biên dịch tài liệu cho Ban giám đốc và các phòng ban - Phiên dịch cho giám đốc...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
a. Kế toán giá thành sản xuất - Hạch toán các chi phí sản xuất liên...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:10/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Motus Vina
 
Vận hành các loại máy ép nhựa... Xử lý các vấn đề kỹ thuật đảm bảo sản...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:10/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Motus Vina
 
Sắp xếp công việc hàng ngày trên chuyền tại công đoạn do mình quản lý...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:10/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Motus Vina
 
- Lên kế hoạch sản xuất và triển khai thực hiện với các tổ trưởng sản xuất. - Hướng dẫn...