1859 việc làm

Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7-10
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Hà Anh Media
Tham gia phát triển các dự án game (2D, 3D) cho mobile (iOs, Android) trên nền tảng...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Hà Anh Media
- Dựng 3D nhân vật ,phối cảnh, map trong game . - Chuyển động nhân vật game . - Sử dụng các...
Mức lương:6,000,000-10,000,000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Hà Anh Media
- Dựng 3D nhân vật ,phối cảnh, map trong game .   - Chuyển động nhân vật game .   - Sử...
Mức lương:Thương Lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Hà Anh Media
- Thiết kế các concept 2D bao gồm concept nhân vật và bối cảnh trong mobile game. - Thiết kế...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Hà Anh Media
- Dựng 3D nhân vật ,phối cảnh, map trong game . - Chuyển động nhân vật game . - Sử dụng các...
Mức lương:từ 7 000 000 trở lên
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: VẬN LONG CO.,LTD
 
-Tiến hành mua hàng, thanh toán và hoàn thành các thủ tục nhập...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty TNHH Truyền thông HFL
 
Diễn hoạt Animation (sẽ được đào tạo sau khi tuyển dụng) Sản xuất các video hoạt hình cho trẻ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty TNHH Zo Hospitality Việt Nam
 
- Nhiệm vụ Xây dựng các chính sách, phát triển sản phẩm/ điều phối việc bán...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Công ty CP NB Nguyên Bình
 
- Chăm sóc khách hàng theo list data của công ty. Tìm kiếm khách hàng...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:24/05/2017
Công ty: Tranet
 
Phát triển ứng dụng web sử dụng lavarel, mongodb, Angular. Phân tích yêu cầu...