Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:05/03/2017
Công ty: TNHH Wing Kwong Industrial Việt Nam
 
 - Chịu trách nhiệm về mảng chất lượng sản phẩm, kiểm tra ngoại quan... - Đảm bảo chất lượng sản phẩm...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:15/01/2017
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
  Trình độ học vấn cao đẳng, đại học, thành thạo word, excel Nhận đơn hàng, lên kế...
Mức lương:16.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:15/01/2017
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
- Tiếp nhận kế hoạch mục tiêu tháng, lập kế hoạch mục tiêu tháng và phân...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:19/01/2017
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
-          Quản lý xuất, nhập, tồn kho nguyên liệu...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:15/01/2017
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Trình độ học vấn cao đẳng, đại học, thành thạo word, excel Nhận đơn hàng, lên kế hoạch...
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: ACACY
Pepsico với các sản phẩm nổi tiếng như: Pepsi, 7Up, Aquafina, Sting, Twister, C.C Lemon, Mirinda, Lipton,.....
Mức lương:16.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/12/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Biên, Phiên dịch tài liệu của phòng và trong các cuộc họp; Cùng...
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: ACACY
• Bán tất cả các sản phẩm của Pepsi và thực hiện các chương trình khuyến...
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: ACACY
• Bán tất cả các sản phẩm của Pepsi và thực hiện các chương trình khuyến...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/12/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Kiểm tra tài liệu chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;...