Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị nặng JunJin Việt Nam (JUNJIN VIỆT NAM)
- Tập hợp chứng từ, chi phí phát sinh tại công trường gửi về kế toán công ty...