Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Tập đoàn Đại Nam - Chi nhánh Vinh
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...