Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12-18tr
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT QUỐC TẾ,
Mô tả công việc:   +Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước. + Hỗ trợ NPP...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty CP HTV Nghệ Tĩnh
+ Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty CP HTV Nghệ Tĩnh
+ Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước. + Hỗ trợ NPP bán hàng. + Tư...
Mức lương:12-18tr
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT QUỐC TẾ,
Mô tả công việc:   +Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước. + Hỗ trợ NPP...