Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000-15.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:12/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH KPF VINA
 
 - Nghiên cứu phát triển và thiết kế các khuôn mẫu mới.  - Tham mưu, tư...
Mức lương:10.000000-15.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:12/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH KPF VINA
 
 - Nghiên cứu phát triển và thiết kế các khuôn mẫu mới.  - Tham mưu, tư...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH dược phẩm Thành Đông
 
- làm công việc liên quan đến bán hàng thuốc cho Quầy thuốc số 2 thuộc công ty...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH Force Unique Việt Nam
Công việc sẽ là thiết kế các mẫu khuôn để phục vụ cho các bộ phận trực tiếp sản...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty TNHH dược phẩm Thành Đông
 
- làm công việc liên quan đến điều dưỡng viên cho phòng khám đa khoa trực...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty TNHH dược phẩm Thành Đông
 
- làm công việc liên quan đến kỹ thuật viên xét nghiệm cho phòng khám...