Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chuyển Phát nhanh G.N.N (GNN Express)
- Theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến phần kế toán được...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Prudential Finance Việt Nam
Mô tả công việc - Tìm kiếm, phân loại, chọn lọc danh sách khách hàng...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Prudential Finance Việt Nam
Mô tả công việc - Tìm kiếm, phân loại, chọn lọc danh sách khách hàng...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Prudential Finance Việt Nam
Mô tả công việc - Tìm kiếm, phân loại, chọn lọc danh sách khách hàng...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chuyển Phát nhanh G.N.N (GNN Express)
Cập nhật dữ liệu lên phần mềm chuyển phát nhanh
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH W2Solution Vietnam
- Tham gia phát triển các dự án phần mềm.  - Thực hiện coding theo các công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH W2Solution Vietnam
- Phát triển Web Application * Cách làm việc trong nhóm - Nhân viên mới sẽ...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/07/2018
Công ty: Công Ty TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
– Tuyển 30 Nhân viên Nam sắp xếp bánh kẹo, sữa Fami ( 5 – 25kg/Thùng ) tại...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công Ty TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
– Tuyển 30 Nhân viên Nam sắp xếp bánh kẹo, sữa Fami ( 5 – 25kg/Thùng ) tại...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/07/2018
Công ty: Công Ty TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
– Tuyển 30 Nhân viên Nam sắp xếp bánh kẹo, sữa Fami ( 5 – 25kg/Thùng ) tại...