Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/12/2017
Công ty: Khang Gia Bình Group
 
- Gọi điện mời khách hàng theo data công ty cung cấp đến tham dự các chương trình...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: Khang Gia Bình Group
 
- Làm việc tại văn phòng công ty ( giờ hành chính). - Phụ trách tuyển dụng...
Mức lương:5-7,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
• Kiểm tra các thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật; ...
Mức lương:5-7tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
- Soạn thảo các văn bản, thông báo theo yêu cầu. - Thiết lập các mối quan hệ với...
Mức lương:5-7tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:05/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
- Lập báo cáo thuế. - Báo cáo kế toán hàng tháng. - Quyết...
Mức lương:5-7,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
Nhiệm vụ 1 : - Kiểm tra mẫu ngoại quan sản phẩm OEM - Kiểm tra hàng mẫu OEM nhập về, lập kế hoach, tổ chức...
Mức lương:5-6,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
- Tư vấn về tình trạng sức khỏe của khách hàng Triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm của...
Mức lương:5-6,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
- Tư vấn về tình trạng sức khỏe của khách hàng Triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm của...
Mức lương:5tr-7tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
Công tác văn thư • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp...
Mức lương:5tr-7,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển dụng (đăng tin, lọc hồ sơ, sắp xếp và phỏng...