Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phúc Gia
-          Chịu sự chỉ đạo, quản lý của cấp quản lý trực...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
Thực hiện các công việc chuyên môn do Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng giao: Thi...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
-     Tham gia trực tiếp vào dây chuyền sản xuất vỏ tủ điện, ống gió -...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
Đọc hiểu được bản vẽ M&E và triển khai công việc cho các Đội thi công. Bóc...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
Phụ trách công việc báo cáo thuế của Công ty -   Trực tiếp làm việc...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
A.    Triển khai và thực hiện công việc Công tác chuẩn bị thi...
Mức lương:18.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
Điều hành các dự án của Công ty: Đại diện công ty giao lưu với Chủ đầu tư, Tư vấn...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam
Phụ trách điều hành toàn bộ công việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động của...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INSTULINK
- Phân tích, sắp xếp hồ sơ của cá nhân, công ty, dịch thuật hồ sơ của khách...
Mức lương:2.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ INSTULINK
- Dịch thuật hồ sơ của khách hàng theo yêu cầu và phân công của trưởng...