3015 việc làm

Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Nắm rõ về ( cơ chế bệnh, chức năng cơ quan, triệu chứng, dinh dưỡng, vận đông...) - Tư vấn chăm...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Nắm rõ về ( cơ chế bệnh, chức năng cơ quan, triệu chứng, dinh dưỡng, vận đông...) - Tư vấn chăm...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Tiếp đón khách hàng - Soạn thảo tin đăng, bài viết - Đăng tin lên các...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Tiếp nhận cuộc gọi và ghi nhận nhu cầu khách hàng. - Chăm sóc khách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Sắp xếp trưng bày hàng hóa sao cho đẹp mắt - Giám sát sự vệ sinh sản phẩm...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng - Lập mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
Giải đáp 1 cách chuyên nghiệp, thân thiện cho những bệnh nhân  1/Sử dụng kiến...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Cv phù hợp dân văn phòng , m.n muốn kiêm thêm công việc thứ 2 mà...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
Đứng tại quầy thu tiền. Quản lý doanh thu trong ca làm.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Liên hệ, trao đổi, đàm phán, chuyển tải công văn chương trình và thuyết...