Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/04/2018
Công ty: EService Group
-Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng. -Soạn thảo hợp đồng, công văn....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/04/2018
Công ty: EService Group
-Hỗ trợ phát triển nghiệp vụ phần mềm kế toán. -Theo dõi, định khoản và phân bổ chi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/04/2018
Công ty: EService Group
-Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạch định, đầu tư nguồn lực. -Có khả năng xây dựng bảng...
Mức lương:Lương thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tin Học Đại Phát
-Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạch định, đầu tư nguồn lực. -Có khả năng xây dựng bảng...
Mức lương:Lương thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tin Học Đại Phát
-Hỗ trợ phát triển nghiệp vụ phần mềm kế toán. -Theo dõi, định khoản và phân bổ chi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tin Học Đại Phát
Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng. -Soạn thảo hợp đồng, công...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:07/04/2018
Công ty: công ty TNHH Tường Phúc An Thịnh
* Kết nối với khách hàng thân thiết, chăm sóc khách hàng tiềm năng qua...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
- Nghiên cứu từ khóa, phối hợp với chuyên viên phát triển nội dung, chuyên...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chuyển Phát nhanh G.N.N (GNN Express)
- Theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến phần kế toán được...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Prudential Finance Việt Nam
Mô tả công việc - Tìm kiếm, phân loại, chọn lọc danh sách khách hàng...