Thông tin công ty

NIC GROUP
35 Mac Dinh Chi Street, Dakao Ward, District 1, HCMC

Điện thoại: 909552796
Web: http://nicvn.com/default.aspx


Mô tả công ty:

Founded in 2002, NIC Human Resource Consulting JSC has been well-known as the leading, professional and experienced company in Vietnam in providing Human Resource Solution services to local and global companies


Tuyển dụng của NIC GROUP
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: NIC GROUP
A - Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới - Nghiên cứu cải tiến sản...
Mức lương:3.300
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
- Xây dựng và duy trì một lực lượng đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả trong...
Mức lương:3.300
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
- Xác định nhu cầu đào tạo hệ thống.  - Đề xuất kế hoạch đào tạo toàn hệ...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
Tổ chức, quản lý P.Kế toán. Kiểm tra hồ sơ khai thuế, báo cáo tài...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
Manage Engineering Process - Manages day-to-day trouble shooting to achieve operational targets, quality...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
- Daily production planning to meet delivery - Monthly consumable/tooling planning - Line balancing of equipment...
Mức lương:1.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: NIC GROUP
- Set up business and action plan - Leading Sales team to develop the company presence in the local market. -...
Mức lương:2.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2016
Công ty: NIC GROUP
1. Lập kế hoạch phát triển game mới. - Tìm hiểu chơi các game bài trên...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/12/2016
Công ty: NIC GROUP
Job Purpose - The role of a social compliance officer (SCO) is to conduct and consult social compliance audits of...
Mức lương:2000 USD
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/12/2016
Công ty: NIC GROUP
- Oversee the department and involve in every aspect of HR from strategic to operational issues including...