Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến nghé, Quận 1
HCM, Vietnam

Điện thoại: 1223730122
Web: http://www.khoahoctre.com.vn/


Mô tả công ty:

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những nội dung hoạt động chính của Trung tâm: 
- Tổ chức các sân chơi, hội thi, giải thưởng,… về học thuật, sáng tạo và nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu nhi, học sinh - sinh viên, giáo viên - giảng viên trẻ và các nhà khoa học trẻ trên địa bàn thành phố; 
- Quản lý, chủ trì các chương trình, đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ dành cho tuổi trẻ;
- Hoạt động phát hiện, bảo trợ, tuyên dương tài năng trẻ.


Tuyển dụng của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm