Thông tin công ty

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến nghé, Quận 1

Điện thoại: 1223730122
Web: http://www.khoahoctre.com.vn/


Mô tả công ty:

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những nội dung hoạt động chính của Trung tâm: 
- Tổ chức các sân chơi, hội thi, giải thưởng,… về học thuật, sáng tạo và nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu nhi, học sinh - sinh viên, giáo viên - giảng viên trẻ và các nhà khoa học trẻ trên địa bàn thành phố; 
- Quản lý, chủ trì các chương trình, đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ dành cho tuổi trẻ;
- Hoạt động phát hiện, bảo trợ, tuyên dương tài năng trẻ.


Tuyển dụng của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/02/2017
Công ty: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
- Tham gia xây dựng và phát triển các website, ứng dụng di động. - Thực hiện các...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/02/2017
Công ty: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
- Là cầu nối mối quan hệ Trung tâm với tổ chức nước ngoài, tiếp cận các dự án phi...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/02/2017
Công ty: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
+ Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý các đề tài khoa học; tham mưu...