Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Công ty TNHH Stronics Việt Nam
Lô A2 A3 KCN Đình Trám
BG, Vietnam

Điện thoại: 02403 661618
Web:


Mô tả công ty:

Tên công ty: Công ty TNHH Stronics Việt nam LôA2 A 3 Khu công nghiệp Đình Trám- Việt Yên -Bắc Giang.
Sơ lược về công ty: Chuyên sản xuất Mô đun diện tử cung cấp cho samsung,nokia,...
Giới thiệu văn hóa công ty: Văn phòng hiện đại, môi trường làm việc năng động.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Stronics Việt Nam
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm