Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Công ty cổ phần PH Châu Âu
Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0914551553
Web:


Mô tả công ty:

- Tư vấn lập hồ sơ Môi trường.
- Thiết kế thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý Môi trường: nước thải, khí thải, nước cấp.


Tuyển dụng của Công ty cổ phần PH Châu Âu
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm