Thông tin công ty

CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3558 9970
Web: http://tinhvan.vn/don-vi-thanh-vien/trung-tam-giai-phap-phan-mem-va-tich-hop-he-thong-tvs/


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân – Tinhvan Solutions (TVS) tiền thân là Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống. Công ty có chức năng phát triển, cung cấp phần mềm, dịch vụ và thiết bị CNTT - viễn thông tại thị trường nội địa.


Tuyển dụng của CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12 - 15 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
     Tham gia triển khai dự án lập trình trên nền tảng Java;  ...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:13/05/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Hỗ trợ công tác nhân sự chủ yếu liên quan đến tuyển dụng 50% Xây dựng Job description...
Mức lương:12 - 15 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:13/05/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo nhiệm vụ được giao: Mảng sản phẩm: Các...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tham gia trong quá trình tư vấn giải pháp cho khách hàng Xây dựng...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tinh Vân Group đang gấp rút chiêu mộ hiền tài cho các dự án JAVA đầy...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tinh Vân Group đang gấp rút chiêu mộ hiền tài cho các dự án .NET đầy...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:13/05/2017
Công ty: CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
    Đảm nhận vị trí tester, tham gia vào các dự án của công ty. Sau...