Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: (04) 3558 9970
Web: http://tinhvan.vn/don-vi-thanh-vien/trung-tam-giai-phap-phan-mem-va-tich-hop-he-thong-tvs/


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân – Tinhvan Solutions (TVS) tiền thân là Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống. Công ty có chức năng phát triển, cung cấp phần mềm, dịch vụ và thiết bị CNTT - viễn thông tại thị trường nội địa.


Tuyển dụng của CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm