Thông tin công ty

Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Số 175, Xuân Hồng, phường 12, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 0437325173
Web: http://viendongequipment.com


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn Đông là một trong 16 công ty thành viên, liên kết của Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Xuất nhập khẩu – Phân phối máy và thiết bị trên toàn quốc. Nổi bật là các thiết bị máy cầm tay FEG, Gomes, Anchor, ngũ kim Avatar và máy nông nghiệp Ergen.


Tuyển dụng của Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Trách nhiệm chính :   Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Trách nhiệm chính :   Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:05/06/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Trách nhiệm chính :   Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý phân phối hiện có, đảm bảo đạt doanh...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Nhận và kiểm soát hàng hóa theo chứng từ. -       Bảo...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Nhận và kiểm soát hàng hóa theo chứng từ. -       Bảo...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý phân phối hiện có, đảm bảo đạt doanh...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:05/06/2017
Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Viến Đông
Trách nhiệm chính :   Duy trì và phát triển hệ thống Đại lý...