Thông tin công ty

VNDispatch
03.S Luong Truc Dam Street, Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam.

Điện thoại: (+84)2366569368
Web: www.vndispatch.com


Mô tả công ty:

VNDispatch - an online logistics platform that connects Businesses (Load owner) with Transporters to send trucks across Vietnam


Tuyển dụng của VNDispatch
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:1.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: VNDispatch
- Handle multiple project requirements and make appropriate technical decisions - Take part in making strategy of...