Thông tin công ty

vận tải TIẾN ĐẠT


Điện thoại: 0969092815
Web:


Mô tả công ty:Tuyển dụng của vận tải TIẾN ĐẠT
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Ninh Bình
Ngày hết hạn:19/08/2017
Công ty: vận tải TIẾN ĐẠT
 
Vị trí Lái xe tải : Nhân viên lái xe theo sự điều hành của đơn vị. ...
Mức lương:16.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:18/08/2017
Công ty: vận tải TIẾN ĐẠT
 
    Vị trí Lái xe tải : Nhân viên lái xe theo sự điều hành...