Thông tin công ty

Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Tầng 3, số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0437762472
Web: www.bravo.com.vn


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội.


Sản phẩm chính của BRAVO là “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”, “Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ.


Thế mạnh của BRAVO là hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm.Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Từ 9.500.000 đồng đến 17.100.000 đồng/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Mức lương:Từ 10.400.000 đồng đến 23.100.000 đồng/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Mức lương:Từ 9.000.000 đồng đến 17.100.000 đồng / tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Mức lương:Từ 9.000.000 đồng đến 17.100.000 đồng / tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Mức lương:Từ 9.000.000 đồng đến 17.100.000 đồng / tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO