Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Tầng 3, số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0437762472
Web: www.bravo.com.vn


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội.

Sản phẩm chính của BRAVO là “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”, “Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ.

Thế mạnh của BRAVO là hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm.Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Customize phần mềm (Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng)...
Mức lương:Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Thực hiện triển khai, bảo trì hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp -   ...
Mức lương:Từ 10.400.000đ đến 23.000.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Lập trình phát triển sản phẩm của công ty. -    Hỗ trợ triển...
Mức lương:Từ 9.500.000đ đến 17.100.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Thực hiện khảo sát, thống kê, phân tích yêu cầu của doanh nghiệp...
Mức lương:Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Tìm kiếm, khai thác khách hàng -    Giao dịch trực...