Thông tin công ty

Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
Công ty BHNT AIA Việt Nam

Điện thoại: 1642484977
Web:


Mô tả công ty:

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.


Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậyTuyển dụng của Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/10/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:10/10/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:10/10/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:01/10/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...