Thông tin công ty

Công ty TNHH ĐTPT Phú Hòa


Điện thoại:
Web:


Mô tả công ty:Tuyển dụng của Công ty TNHH ĐTPT Phú Hòa
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Định
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty TNHH ĐTPT Phú Hòa
 
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Định
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty TNHH ĐTPT Phú Hòa
 
- Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu và đấu thầu); - Lập Hồ sơ dự thầu,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Định
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty TNHH ĐTPT Phú Hòa
 
- Giúp TGĐ duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công...