Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Số 93 ngõ 95, Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0243 674 0592 - 098 626 5315
Web: www.warapo.gov.vn


Mô tả công ty:

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp


Tuyển dụng của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
- Công tác nhân sự - Công tác quản lý tài sản - Công tác...