Thông tin công ty

Mầm Non Ngôi Sao


90 Thạch Bàn, Long Biên, hà Nội

Điện thoại: 0989062184
Web:


Mô tả công ty:

Trường nằm tại 90 Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội


Tiện nghi đầy đủ, môi trường làm việc trong sáng, thuận lợi cho người mới ra trường.Tuyển dụng của Mầm Non Ngôi Sao
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm