Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

GPO – Grow People and Organization
85, Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0986306517
Web: gpo.com.vn


Mô tả công ty:

GPO-Grow People & Organization là một công ty hàng đầu tại Việt Nam và thị trường ASEAN cung cấp các dịch vụ và giải pháp quản lý nguồn nhân lực. Tại GPO, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ thu hút và tuyển dụng tài năng, đào tạo và phát triển tài năng, tư vấn của công ty để tối đa hóa hiệu quả tổ chức và kết quả tối ưu hóa bởi BPO hoặc outsourcing. Nói cách khác, GPO giúp khách hàng chuẩn hóa quy trình làm việc, làm cho hệ thống của họ đơn giản và tự động chạy sau đó tối đa hóa kết quả làm việc.


Tuyển dụng của GPO – Grow People and Organization
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám đốc nhân...
Mức lương:800
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: General Director Secretary - Code: GDS-BK...
Mức lương:3.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Plant Manager - Code: PM-O  Address:...
Mức lương:5.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Chief Technical Officer - Code: CTO - I...
Mức lương:37.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position:  Sales Deputy Manager - Code: SDM-M Address:...
Mức lương:21.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Sales Executive - Code: SE-M Address: Hồ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Chuyên gia...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Chuyên viên...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Kiến trúc sư...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Kế toán xuất...