Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Hay.tv
 
- Tiếp nhận và nắm bắt các yêu cầu, ý tưởng của phòng marketing - Tham gia...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp
 
- Kiểm tra rà soát bản vẽ quy hoạch các dự án, bản vẽ thiết kế các công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp
 
- Điều hành trực tiếp tại dự án: + Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp
 
- Lập các BCTC, BC quản trị, BC thống kê, BC thuế,…. định kỳ và làm việc với cơ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp
 
- Kiểm tra và tham gia soạn thảo HĐKT - Tiếp nhận, kiểm tra (kiểm tra số lượng, giá cả mua vào,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp
 
- Lập dự toán - lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình,...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/01/2018
Công ty: DNTN SƠN HƯƠNG GIANG
 
- Chăm sóc khách hàng cũ  - Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Liên Huy
- Bảo trì hệ thống máy tính: Phần mềm, phần cứng, máy in,... - Nạp mực máy in, sữa...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:24/02/2018
Công ty: Invech Treasure Processing Corp
Thực hiện công việc xuất nhập khoản cho khách hàng hàng ngày Cập nhật các...
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:01/03/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM
Quản lý thu chi hằng ngày của công ty. Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy...