Thông tin công ty

Kloon
Đống Đa

Điện thoại: 0422607170
Web: www.kloon.vn


Mô tả công ty:

Kloon Limited là công ty chuyên nghiệp trong sản xuất và kinh doanh phần mềm, thực hiện các dự án CNTT phục vụ trực tiếp khách hàng với trụ sở chính ở Thụy Sỹ. Khách hàng của chúng tôi là các công ty phần mềm ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ (www.kloon.vn). Ngay từ khi thành lập Kloon đã hướng tới sự chuyên nghiệp bằng cách ứng dụng các công nghệ mới nhất trong các dự án của mình. Hơn 10 năm qua, Kloon đã dành được sự tin tưởng, hài lòng cuả rất nhiều công ty phần mềm ở Châu Âu. Từ năm 2005, Kloon mở rộng thị trường của mình ở châu Á. Với công ty con ở Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Công ty TNHH Kloon cam kết bình đẳng giới và cơ hội việc làm cho người khuyết tật KLOON IS COMMITTED TO GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN ITS MANDATE AND ITS STAFF.


Tuyển dụng của Kloon
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Kloon
- Thiết lập các trường hợp, kế hoạch và điều kiện kiểm thử - Hỗ trợ thực hiện kiểm thử tự động...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Kloon
- Phát triển và hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng phần mềm mới và hiện tại. - Hỗ...
Mức lương:7-15
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Kloon
HÀNH CHÍNH (20%): Soạn thảo công văn, báo cáo và các tài liệu...
Mức lương:10.000.000-15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Kloon
* Hành chính: - Tham mưu Ban điều hành xây dựng, hoàn thiện và cải tiến,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Kloon
- Phát triển và hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng phần mềm mới và hiện tại. - Hỗ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Kloon
• Đang học năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường: Ngoại ngữ, Luật, báo chí, Hành...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Kloon
- Tham gia phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Kloon
- Tham gia phát triển ứng dụng trên nền tảng Android - Thực hiện các nhiệm vụ khác...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Kloon
- Thiết lập các trường hợp, kế hoạch và điều kiện kiểm thử - Hỗ trợ thực hiện kiểm thử tự động...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Kloon
- Thiết lập các trường hợp, kế hoạch và điều kiện kiểm thử - Hỗ trợ thực hiện kiểm thử tự động...