Thông tin công ty

DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
Floor 21, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay

Điện thoại: 0439364361
Web:


Mô tả công ty:

Diebold Nixdorf Vietnam Co., Ltd is 100% foreign own company with head quarter in Canton, Ohio, USA and representation in more than 90 countries worldwide and more than 17,000 employees. Diebold is a global leader in providing ATMs and integrated self-service terminals. • COMPANY’S ADDRESS: DIEBOLD NIXDORF VIETNAM CO., LTD. Hanoi Head Office: Room 6, 21st Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Hanoi, Vietnam. Tell: 04 - 3936 4361 (Ext: 0 – Ms. Chi); Helpdesk (24/7): 04 – 730 81900


Tuyển dụng của DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/10/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
- Khóa thực tập sẽ do Kỹ sư phần mềm/ Quản lý/ Trưởng phòng/ Giám đốc phát triển...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/10/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
- Sẵn sàng đi công tác xa, thường xuyên tại các tỉnh; Thường xuyên đi lại...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
- Khóa thực tập sẽ do Kỹ sư phần mềm/ Quản lý/ Trưởng phòng/ Giám đốc phát triển...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
- Sẵn sàng đi công tác xa, thường xuyên tại các tỉnh; Thường xuyên đi lại...
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
• MÔ TẢ CÔNG VIỆC:   1. Xuất nhập khẩu: Trợ giúp lập kế hoạch xuất- nhập...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
  • JOB DESCRIPTION: Be responsible for accuracy of data on Call Report, Handover Minutes from Bank...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/08/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
- Khóa thực tập sẽ do Kỹ sư phần mềm/ Quản lý/ Trưởng phòng/ Giám đốc phát triển...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
• JOB DESCRIPTION: Support HOD/ Supervisor to work on different Corporate reports such as: Account...