Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng là mẫu văn bản được soạn thảo để xét duyệt hồ sơ các ứng viên ứng tuyển vào công ty. Trong mẫu phiếu này ghi rõ vị trí tuyển dụng, thông tin nhân viên tuyển dụng, đánh giá phần phỏng vấn của ứng viên… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng tại đây.

[Download] Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng

Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên tuyển dụng